Finansal Düzenleme ve Risk Yönetimi Merkezi

Finansal Düzenleme ve Risk Yönetimi Merkezi

Finansal Düzenleme ve Risk Yönetimi Merkezi, finansal düzenleme ve risk yönetimi alanında araştırma yapmayı ve bilgi yaymayı amaçlamaktadır. Merkezin temel hedefi, finansal düzenleme ve risk yönetimi konularına ilişkin araştırmaları teşvik etmek ve düzenlemelere ilişkin güncel sorunlara çözüm önerileri getirmektir. Merkez, akademik araştırmalar, kamu ve özel sektördeki uygulamalar ve politika yapıcılar gibi farklı aktörler arasında ortak bir platform oluşturarak, finansal krizlerin önlenmesi, makroekonomik istikrarın teşvik edilmesi, finansal yatırımcıların korunması ve olası mali krizlerin reel ekonomi üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi dahil olmak üzere çeşitli konularda fikir alışverişini sağlamayı amaçlamaktadır. Merkez, hem “ihtiyati düzenlemelere” (prudential regulation), hem de nispeten yeni bir alan olan finansal idare düzenlemelerine” (financial conduct regulation) odaklanırken, aynı zamanda da finansal piyasaların şeffaflığının nasıl temin edilebileceğini ve güvence altına alınabileceğine ilişkin araştırmalar yürütmeyi de hedeflemektedir.

DAÜ Web Siteleri